نقد و بررسی

  • M2000(Analog)
    TAC 200-S
  • آمالگاموتور جدید مدل 2000 بر اساس نیازهای ترمیمی مدرن دندانپزشکی ساخته شده است.
  • مجهز به محافظی برای کپسول است که برای ایمنی اگر در حین چرخش باز شود عملیات را متوقف  میکند
    همچنین دارای گیره ای جدید است که برای همه نوع کپسول آماده یا گلاس آینومری مناسب می باشد.
    بدون نیاز به تنظیم به راحتی قابل کاربرد و استفاده است.